Opas työnantajille

Kohti kasvua ja kansainvälisiä markkinoita

Opas työnantajille


Tämä opas on päivitetty Kansainvälistymme yhdessä - Opas työnantajille -materiaalin pohjalta osana TalentHub Joensuu -hanketta.

 

Opas sisältää:

1. Tukea kansainvälistymiseen
2. Monen alan kansainvälisiä osaajia
3. Sopimukset
4. Tietoa kansainvälisen osaajan ottamisesta yritykseen
5. Kaikki kunnossa - tarvitsetko lisäapua? 

 

Lähteet

Opas työnantajalle. 2013. Knot-hanke.
Airola, A. 2014.Elämä on yhtä oppimista. Näkemyksiä kansainvälistymisestä Karelia-amk:n  avainkumppaniyrityksissä. Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja B:17.
Airola, A. 2011. Kansainvälistyvä Pohjois-Karjala. Näkökulmia kansainvälistymiseen pohjoiskarjalaisissa yrityksissä ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja C:45.
Avaimia. Monimuotoisuuden johtaminen.
Kohonen, T. (toim.) 2010. Opiskelijat yritysten kansainvälistymisen edistäjinä. Kertomuksia Pohjois-Karjalan yritysjohtajilta ja ammattikorkeakoulun opiskelijoilta. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja B:19.
Infopankki.fi
Itä-Suomen Yliopisto
Joensuun Elli
Maahanmuuttovirasto
Karelia-ammattikorkeakoulu
TE-palvelut, rekrytointikokeilu
TE-palvelut, työkokeilu
Joensuun Tiedepuisto
Työ- ja elinkeinoministeriö, Kansainvälinen osaaminen yritysten käyttöön
Työterveyslaitos
Uutta osaamista pk-yrityksiin. 2017.
Verohallinto