Kokemuksia

Kokemuksia TalenHub Joensuu hankkeen osallistujilta

Boris, harjoittelija superparkissa


Harjoittelujakso oli erittäin hyödyllinen. Tärkeimmät tehtäväni harjoittelussa olivat yritysten kontaktointi, verkostoituminen, tiedon etsiminen, sosiaalisen median ja markkinoinnin taitojen kehittäminen. Tahtoisin kiittää TalentHub projektia! Oli erittäin hyödyllinen projekti ja sen avulla sain uusia kontakteja, tapasin upeita ihmisiä, kehitin työelämässä ja opiskelussa tarvittavia taitoja. Lisäksi löysin töitä!

 

Tuntematon, harjoittelija


Harjoitteluni oli erittäin hyödyllinen. Tärkeimmät tehtäväni harjoittelussa olivat elävän yleisön edessä pitchaus ja yksityisen rahoituksen löytämisen koordinointi.

 

Pauli, Joensuun Sänkytehas, työnantaja


Emme olisi menestyneet [venäjän myynnissä] ilman harjoittelijaa. TalentHub Joensuu hankkeesta on ollut suuri apu.