Hanke

Hanke

Tietoa TalentHub Joensuu -hankkeesta.

TalentHub Joensuu

Joensuun seudun vahvojen kärkitoimialojen yritykset tavoittelevat entistä voimakkaammin kasvua ja kansainvälistymistä. Kasvu-urasta huolimatta Itä-Suomen alueella on valtakunnan keskiarvoa vähemmän kansainvälisiä kasvuyrityksiä. Mikro ja pk- yrityksissä ei aina ole riittävää osaamista ja resursseja kansainvälistymisen vaatimiin tehtäviin. On tullut esille selkeä tarve koordinoida ja edistää alueen yritysten ja kansainvälisten osaajien yhteen saattamista. Varsinkin mikro- ja pk-yrityksissä on vaikeuksia löytää oikeanlaista osaamista kansainvälistymistehtäviin.

TalentHub Joensuu lähtee hakemaan ratkaisuja tunnistettuun haasteeseen. Hankkeen tavoitteena on rakentaa systemaattinen ja aktiivisesti toimiva maakunnallinen kansainvälisten osaajien, yritysten ja muiden tuki- ja palveluorganisaatioiden yhteistyörakenne. Hankkeen yrityslähtöisillä toimenpiteillä edistetään mikro- ja pk- yritysten kasvua, kehittymistä ja kansainvälistymistä sekä kansainvälisten osaajien osaamisen nopeaa kiinnittymistä kansainvälistyviin mikro- ja pk-yrityksiin.

Hankkeen tuloksena alueen yritykset hyödyntävät entistä tehokkaammin kansainvälisten osaajien osaamista omissa kansainvälistymiseen liittyvissä toiminnoissaan. Hankkeen jälkeen alueella on vakiintunut yhteistyörakenne, jossa mikro- ja pk-yritykset hyödyntävät tehokkaasti kv-osaajia kansainvälistymisen tueksi.

Horisontaalisten tavoitteiden osalta hanke edistää lähinnä sekä taloudellista että sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä ja myös yhdenvertaisuutta. Yritysten kansainvälistyminen edistää paikallisen elinkeinorakenteen kestävää kehittämistä.

Hanketta hallinnoi Business Joensuu Oy ja osatoteuttajana on Karelia Ammattikorkeakoulu Oy.

Sivupalkin paikka tässä

Alaotsikko

Tekstiäkin voi tähän laittaa tarvittaessa, vaikkapa useamman rivin.

050 123 4567

otapa@yhteytta.fi